سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
پژوهشگر از اعضای تحریریه مجله 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی  
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو انجمن و عضو تحریریه مجله اندیشه فردا 
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
کتابخانه درافغانستان 
مؤسس 
 
 
اجرائی - جمع آوری کتاب 
همکاری 
مدرسه حجتیه 
پژوهشگر 
 
 
استاد مشاور 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان 
پژوهشگر و از اعضای تحریریه مجله 
 
 
اعضای تحریریه 
تدریس 
مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه خاتم النبیین(ص) کابل افغانستان 
مدرس 
1388/01/03 
1388/05/20 
تاریخ اسلام و ادوار فقه